TECHNICKÉ INFORMACE

EN 10270-1

Pružinové dráty

Pružinové dráty jsou vyráběny technologií tažením za studena a slouží k přímé automatové nebo ruční výrobě pružin. Pružinové dráty jsou vyráběny a dodávány podle normy EN 10270-1, která rozděluje dráty do pěti skupin. Tři základní skupiny jsou pro statické namáhání (SL, SM, SH) a dvě skupiny jsou pro dynamická namáhání (DM, DH). Tyto třídy už samotným názvem předurčují jejich technické využití. Třída SL - static low - je určena pro pružiny a pružící prvky s nejnižšími nároky na namáhání, třída SM - static medium - je třída, jak praví název, určena pro střední druhy namáhání a třída SH - static high - je nejvyšší pevnostní třídou určenou pro vysoká namáhání statická, částečně i dynamická. Třídy DM a DH - dynamic medium a dynamic high - jsou mechanickými parametry shodné s třídami SM a SH, mají ovšem navíc zkoušky povrchových vad a oduhličení, které garantují potřebnou životnost pro dynamické namáhání. Navíc jsou tyto třídy vyráběny z dražších vstupních materiálů dle EN 10016-4, které mají garantovat zejména lepší vlastnosti povrchu. Poznámka: Označení statické a dynamické je třeba brát s rezervou, protože jde o překlad, ve skutečnosti je totiž každé namáhání pružného elementu dynamické. Pod slůvkem dynamické namáhání si tedy lze představit výstižněji namáhání cyklické. Dále se pružinové dráty dosud dodávají podle staré německé normy DIN 17223, která sice už není platná několik let, ale vzhledem k tomu, že byla hlavním standardem pro velkou část Evropy řadu let a její značení tříd stále figuruje v obrovském množství technických dokumentací, objevuje se dosud tato norma v řadě objednávek. Snad jen s výjimkou automobilového průmyslu, který je vázán přísnou legislativou, je přechod na normu EN 10270-1 pouze nedostatek vůle, protože tato nová norma zcela zásadně vychází z normy DIN 17223, třídy A, B, C, D jsou parametrově zcela identické jako třídy SL, SM, SH, DH, pouze přibyla jedna nová třída DM.